Summering

Universal Solar utvecklar, projekterar och bygger kommersiella solanläggningar i Sverige. Arbetet koordineras internationellt med andra bolag i gruppen.

Vi är specialiserade på solenergi och har fokus på markbaserade anläggningar, takmonterade och för parkeringsplatser genom gruppbolaget, Solar Parking.

Vi arbetar nära användare, markägare och fastighetsägare samt lokala elbolag.

Bakgrund

Produktion av solel i Sverige är jämfört med andra länder fortfarande av liten omfattning. Traditionellt har det varit för dyrt att installera i Norden då vi har mindre soltimmar än kontinenten. Men i takt med att priserna har fallit kraftigt på solpaneler, är det nu möjligt att med ekonomi även bygga kommersiell solkraft i Sverige. Så intresset ökar och många fler har insett att det är både effektivt, samt lönsamt att installera solpaneler. Tyskland har t.ex. mer än 8 procent av sin elproduktion från sol, medan Sverige bara genererar motsvarande c:a 0,2 procent.

Idag ökar antalet installationer snabbt, i huvudsak genom alla olika erbjudande till konsumenter att montera solpaneler på villataket, större kommersiella anläggningar är väldigt få.

Universal Solar har tillsammans med välkända tillverkare och partners, med lång erfarenhet från solbyggnation i Sydeuropa, tagit fram ett koncept för att bygga och driva kommersiella solanläggningar i Sverige. Genom den större volymen och lägre installationskostnader är det konkurrenskraftigt mot annan elproduktion t.ex. från fossila anläggningar.

en_GB
sv_SE en_GB

Landowners

More Info